slider kép

Pályázataink 

  

  • a kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata

(Konzorcium vezető: Csurgó Város Önkormányzata)

  • a projekt címe: Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében
  • a szerződött támogatás összege: 249 488 079 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.
  • projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00027

 

Projekt bemutatása

Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében címmel az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 projektazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017.12.04.-i döntésében támogatásra érdemesnek ítélte. Az elnyert 100%-os és vissza nem térítendő EU-s támogatás összege 249 488 079 Ft. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt megvalósítása 2018.02.01-én megkezdődött. A nyertes támogatási kérelem célja a térségben létrejövő szövetség létrehozása a humán szolgáltatások fejlesztéséért. A projekt tehát konzorciumban kerül megvalósításra, melynek vezetője Csurgó Város Önkormányzata. A tagok: Somogyudvarhely, Zákány, Iharosberény, Berzence önkormányzatai, valamint további partnerek a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ, a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény, a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Csurgói Városi Szociális Intézmény. A pályázat célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A beruházásnak köszönhetően már 13 fő jutott főálláshoz, valamint 6 fő kapott szakmai kiegészítő feladatot a projekt elindulása óta. A fejlesztés eredményeképp számos nagyobb közösségi rendezvény is megrendezésre kerül 2021. januárig, melyek a projekt átfogó céljait lesznek hivatottak szolgálni. A közösségfejlesztés keretein belül kisebb építési beruházások is szerepelnek a tervezett tevékenységek között. Ezen felül az egyénfejlődés jegyében képzések, munkavállalói ösztönző programok, egészségmegőrző események, felzárkóztató és kompetenciafejlesztő foglalkozások is elérhetőek lesznek az adott célközönségek számára a projekt teljes időtartama alatt. A projekt tervezett befejezésének dátuma 2021. január.

 


 

A kedvezményezett neve: Berzence Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: "Szent Antal óvoda és bölcsőde komplex felújítása"

A szerződött támogatás összege: 64000000Ft

A projekt elszámolható összköltsége: 64 000 000 Ft

A projekt összköltsége: 65 502 819Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A megvalósult beruházás hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodaiellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A projekt konkrét célja volt a Berzence Nagyközség Önkormányzata által működtetett Berzencei Szent Antal Óvoda és

Bölcsőde 7516 Berzence, Kavulák u. 10. (534 hrsz.) infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése, hogy a meglévő óvodai és bölcsődei ellátásokmagasabb minőségben, energetikailag hatékonyabb formában működjenek tovább.

A fejlesztéssel érintett intézmény 1 épületből áll,mely 1 régi és 1 új épületrészre tagolódik. A régi épületrészben található az óvodai ellátás, az új épületrészben a bölcsődei ellátás. Az épületföldszinti alapterülete 392,71 m2, tetőtéri alapterülete 66,85 m2. Az épület, különösen a régi része teljes felújításra szorult.

A megvalósult beavatkozások: A külső falak 10 cm vastag hőszigetelést kaptak, amit szilikát vakolat zár le. A színezés is ezzel lett biztosítva. A projekt keretében azösszes nyílászáró egyedi méretű műanyag nyílászáróra lett cserélve. A teljes fűtési rendszer korszerűsítésemegtörtént a projekt keretében. A épület főbejárata, valamint az utcai kapu előtti közlekedő rész akadálymentesítetté vált. Az épület padozata azonos szinten maradt, nem törik meg a lépcsők, küszöbök. Kialakításra került egy akadálymentes mosdó a projekt során. A bölcsődei részleghez a levegőztető terasz kiépítése megtörtént a projekt keretében. A közlekedő részek, folyósok padozata felújításra került.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.03.03.

Aprojekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00011


 

www.nfu.hu

 

www.energiakozpont.hu

 
EFOP-1.2.9-17-2017-00005

Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház pályázata EFOP-3.7.3-16-2017-00024 "Még 1 esély" projekt
Berzence Nagyközség humánerőforrás kapacitásainak megerősítése

EFOP-1.1.3-17-2017-00024

A kedvezményezett neve:Berzence Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: "Berzence Nagyközség humánerőforrás kapacitásainak megerősítése"

A szerződött támogatás összege: 26 170 760Ft

A projekt összköltsége: 26 170 760Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.07.29.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.1.3-17-2017-00024

 

A projekt tartalmának bemutatása, eredmények leírása:
Az önkormányzat által működtetett óvoda,valamint biztosított szociális ellátások minősége növekszik. A lakosság elégedettsége növekszik, életszínvonala közvetett módon javul a projekt révén.
A projekt részét képezi a célcsoport személyi jellegű ráfordításai, projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai munkabére, általános rezsi költségek, kötelezően előírt nyilvánosság, előzetes tanulmányok költsége, eszközbeszerzés, egészségügyi alkalmassági vizsga, és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás.
A Nő az esély EFOP-1.1.3-17-2017 pályázaton Berzence Nagyközség humánerőforrás kapacitásainak megerősítése című projektünk 26 170760 Ft támogatást nyert. A projekt 4 fő foglalkoztatását biztosítja 24 hónapon keresztül pályázati forrásból. A pályázat keretében a munkába járáshoz kerékpárt biztosítottunk. A támogatás ezen felül informatikai eszközök, öltözőszekrények, irodabútorok, munkaruha vásárlásához biztosított forrást. Továbbá a projekt részét képezi a kötelező orvosi vizsgálatok költségei. A foglalkoztatottak közül3 fő az első két évben 1500 órás képzésen vett részt. A negyedik személy 40 órás képzésen vett részt, amit eredményes vizsgával zárt le.


/ Pályázati

FileNévTípusMéretDátum
EFOP-1.5.3-16-2017-00027 ZIP 4166.1953 Kb 2020.05.18 10:31
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Cs DOCX 13.665 Kb 2019.10.16 10:25
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 "Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a C PDF 711.0342 Kb 2019.09.30 15:45
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 "Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a C PDF 370.2803 Kb 2019.09.30 15:44
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 "Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a C PDF 127.0674 Kb 2019.09.30 15:44
Nő az esély pályázat DOCX 196.2363 Kb 2019.09.17 13:31
Pályázat: háziorvosi és védőnői szolgálat PDF 1522.959 Kb 2016.04.19 09:16
A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Berzencén PDF 90.7939 Kb 2014.11.03 15:53
Pályázati Tájékoztató Akadálymentes PDF 66.6807 Kb 2014.10.15 13:54
Pályázati Tájékoztató PDF 66.6592 Kb 2014.10.15 13:54

X