slider kép

Általános Adatok

Település adatai:
Az Önkormányzat címe: 7516. Berzence, Szabadság tér 19.
Lélekszám: 2.861 fő
Belterület: 308 ha
Külterület: 5068 ha
Polgármester: Kovács Zoltán
Alpolgármester: Dergez György
Jegyző: Cseh István jegyző

X