slider kép

Óvoda

Intézményünk környezetének bemutatása:

Berzencén 1867. május 6-án 101 beíratott kisgyermekkel Kavulák János esperes plébános megnyitotta Somogy megye első kisdedóvóját. Az első két kisded óvó férfi volt. 1874-ben az egész országban érződő kisded óvók személyének hiánya miatt azonban bizonytalan időre be kellett zárni az óvodát. Az óvoda 1876. szeptember 21-én nyílt meg újra. Községi segélyekből és gróf Festetich György támogatásából működő óvoda már korosztályos rendszerben üzemelt 1913-ig, majd az I. világháború idején szünetelt. A két világháború között megmaradt az óvodai nevelés azon a szinten, amelyen a század elején volt, 150-160 gyermek járt ekkor óvodába. 1948-ban államosították az óvodát amit a lakosság rossz néven vett mondván, "kolhozba" nem adja gyermekét. Az akkori létszám 10-30 fő gyermek volt.

1954-ben alakult meg a napközi, melyet 1969-ben állandósítottak. Ez időben már 90 gyermek járt óvodába amelyből 30 fő volt napközis. 1982-től az óvoda 3 korcsoporttal üzemelt, férőhelyek száma 75, a beírt gyermeklétszám azonban elérte a 85-95 főt is. A csoportok szervezésénél a homogén csoportok kialakítása volt az irányadó. 2003. augusztus 3l.-től a demográfiai hullám miatt óvodánk kétcsoportos lett, és a Bölcsőde, mint külön intézmény költözött az új szárnyba.

Az óvoda épülete, elhelyezkedése

Az óvoda a falu központjában, egy 1904-ben épült - többszörösen átalakított épületben van. Környezete optimális, minden oldalról jól megközelíthető, csendes hely. Az óvoda épülete egy 3100 m2- és telken helyezkedik el, melyből kert, gyümölcsös 80 m2, udvari játszótér 2750 m2, beépített terület 410 m2. Az udvar jól felszerelt melyben 3 db homokozó, 3 db csúszda, 5 db komplett mászóka, pancsoló medence, falikút található rögzített, stabil formában. Az árnyékos és napos helyek aránya jó, nyitott sátor felállításával bővítjük az árnyékban tartózkodás lehetőségét. A lebetonozott rész lehetővé teszi, hogy nedves időben is a szabadban lehessen tartózkodni, és egyben a mozgásos játékoknak színtere is ez. Három fedett tér ad helyszint a meséhez, zenéhez, rajzoláshoz, festéshez, kézimunkához és a barkácsoláshoz. Kocogáshoz és egyéb sport jellegű tevékenységhez jó idő esetén az óvoda előtti teret is ki tudjuk használni.

A lebetonozott rész lehetővé teszi, hogy nedves időben is a szabadban lehessen tartózkodni, és egyben a mozgásos játékoknak színtere is ez. Három fedett tér ad helyszint a meséhez, zenéhez, rajzoláshoz, festéshez, kézimunkához és a barkácsoláshoz. Kocogáshoz és egyéb sport jellegű tevékenységhez jó idő esetén az óvoda előtti teret is ki tudjuk használni.

Az épületen nagy felújítást 1978-ban végeztek majd ezt követően 1983-ban az elavult olajkályhák helyét központi fűtés vette át. 1992-ben a tetőszerkezet felújítására került sor. 1995-ben megtörtént a fűtésrendszer gázra történő átállítása, 1996-ban a balesetveszélyes, ódon kerítés helyére az épület stílusához igazodó új kerítés, majd 2004-ben a bölcsődei és az oldal /szomszéd/ kerítés is elkészült, 2005-ben a szennyvíz rendszerre kötötték rá az intézményt. 2003-ban pályázaton nyert összegből az Önkormányzat az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően újította fel Óvodánkat. A dolgozók és szülők segítségével az elképzeléseink szerinti óvoda- és csoportképet igyekeztünk kialakítani, szem előtt tartva a szín és forma egységének érvényesülését.

Óvodánk saját főzőkonyhával rendelkezik, felújítása 2001-ben történt meg, szintén pályázati pénzből, a HACCP -nek megfelelő. Csoporttermeink több funkciót töltenek be: a játék, az étkezések, pihenés színterei, de minden mozgásos tevékenységet a tornaszobában végzünk. Felszereltségünk jónak mondható, fejlesztése a helyi nevelési program szellemében történik. A szakmai anyagok, textíliák, edények és használati tárgyak pótlása, cseréje folyamatosan történik. A magas csoportlétszámok miatt nagyobb az igénybevétel, így a cserére is rövidebb időn belül van szükség. Vásárláskor felhasználjuk a jótékonysági rendezvények bevételét, a SZK segítségét, a költségvetés mellett. Támaszkodunk a pályázati lehetőségekre és a szponzorok támogatására is. Könyvállományunkat folyamatosan gyarapítjuk, tudatosan válogatunk az értékes, hasznos könyvekből, amelyek felkészülésünket és a gyermekekkel való foglalkozást segítik.

              Saját weboldal: http://berzenceovi.ucoz.hu/ 

X