slider kép

Helyi Elismerések

Helyi elismerések:

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 16/1996.(IX.3.) számú rendeletében szabályozta a kitüntető cím, díj és oklevél adományozásának rendjét, az alábbiak szerint.

Berzence Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím, mint a település legmagasabb fokú elismerése azoknak a magyar, vagy külföldi állampolgároknak adományozható, akik Berzence Nagyközséget egész életművükkel, vagy kiemelkedő munkájukkal szolgálták. Díszpolgári cím, önkormányzati ciklusonként egy adományozható.

Berzencéért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a nagyközség fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a nagyközség értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Önkormányzati ciklusonként adományozható kitüntetések maximális száma: kettő. Ettől indokolt esetben el lehet térni.

Berzencéért oklevél azoknak a személyeknek és kollektíváknak adományozható, akik a közéletben, önkormányzati testületben, társadalmi érdekképviseleti szervekben, különböző civil szervezetekben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki. Az önkormányzati ciklusonként adományozható oklevelek számát a képviselő-testület az adományozással egy időben határozza meg.

"Berzence Nagyközség Díszpolgára" kitüntető címet kapott:

1997. évben   Szabó Sándor esperes (posztumusz)
   
1998. évben   Hunyadi László (posztumusz)
   
"Berzencéért kitüntető díjat" kapott:
   
1997. évben   Komáromy Erzsébet
    Miháldinecz Ferenc
   
1998. évben   Dr.Tornóczky József
    Dr.Hegyi Flórián
   
1999. évben   Polyák Károly
   
2000. évben   Filó József
    Kakrik János
   
2001. évben   Dr.Mayer András
   
2002. évben   Putics Vendelné
   
2006. évben   Dr. Tornóczky Józsefné
     
2014. évben   Máthé Ferencné
   
 
   
1997. évben   Novográdecz Péter
    Berki Ágota
    Nyugdíjas Klub
    Csurgó és Vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága
   
1998. évben   Varga György
    Miháldinecz Ferenc
    Dr.Tornóczky József
    Csurgó és Vidéke Takarékszövetkezet
    Berzencéért Alapítvány
    Huszics György
    Géczi Istvánné
   
1999. évben   Hagyományőrző Néptáncegyüttes
    Maronics László
   
2000. évben   Káplár Jánosné
    3 Fa Kft.
    Dráva Kavics és Beton Kft.
   
2001. évben   Papp Gyula
    Cappella Kamara Kórus
   
2002. évben   Dr.Varga István
    Maronka Illés
    Kovács Zoltán
    Szeretet Szociális Otthon
   
2006. évben   Színjátszó Csoport
    Önkéntes Tűzoltó Egyesület
     
2014. évben   Zpress Bt
    Kavulák János Általános Iskola pedagógusai és munkatársai
     
A 2002-ben megválasztott Képviselő-testület eddig nem adományozott helyi elismerést, rendeletében szabályozottak szerint ciklusa alatt egyszer dönt a kitüntető cím, díj, oklevél odaítéléséről. Az idei évben az elismerések kiadásról 2006. május 30-án a képviselő-testület ülésén kerül sor.
1997. évben
Berzence Nagyközség Díszpolgára

Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a község odaadó szolgálatának, a felnövekvő nemzedékek nevelésében való szerepvállalásának, az egyházi értékek megóvásáért, újak teremtéséért kifejtett munkásságának elismeréseként 80-1/1997.(VIII.26.) számú határozatával Szabó Sándor részére posztumusz "Berzence Nagyközség Díszpolgára" címet adományozza


Berzencéért kitüntető díj:

Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a község kulturális és közösségi életében kifejtett több évtizedes munkásságának, a világi és egyházi kordokumentumok összegyűjtésében kifejtett tevékenységének elismeréseként 80-2/1997. (VIII. 26.) számú határozatával Komáromy Erzsébet részére "Berzencéért kitüntető díjat" adományozza


Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a község kulturális és közéletében végzett kimagasló munkájának, a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításában, munkájában való közreműködésének, a Nyugdíjas Klub létrehozásában és vezetőjeként kifejtett tevékenységének elismeréseként 80-3/1997.(VIII.26.) számú határozatával Miháldinecz Ferenc részére "Berzencéért kitüntető díjat" adományozza


Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a kimagaslóan eredményes szakmai munkájának, a sport-nevelés területén kifejtett tevékenységének és elért eredményeinek elismeréseként 80-4/1997.(VIII.26.) számú határozatával Novográdecz Péter részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a község egészségügyének szolgálatában eltöltött több évtizedes munkájának, a helyi gyógyító munkában és a település egészségügyi ellátásának fejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként 80-5/1997.(VIII.26.) számú határozatával Berki Ágota részére "Berzencéért" oklevelet adományozza

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi kulturális és közéletben betöltött szerepének, a község kulturális értékeinek megjelenítésében, a helyi közösség szervezésében végzett tevékenységének elismeréseként 80-6/1997./VIII.26/ számú határozatával Nyugdíjas Klub részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a község ellátásában betöltött szerepének, több évtizedes szolgáltatói és példaértékű bolthálózat fejlesztési tevékenységének elismeréseként 80-7/1997.(VIII.26.) számú határozatával Csurgó és Vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére


1998. évben

Díszpolgár: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a településhez kötődő történeti dokumentumok felkutatása és összegyűjtése érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként a 74-1/1998. (VIII. 25.) számú határozatával Hunyadi László részére posztumusz "Berzence Nagyközség Díszpolgára" címet adományozza


Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a több évtizedes magas színvonalú fogszakorvosi tevékenységéért, valamint a Berzence Nagyközség közéletében való szerepvállalásának elismeréseként a 74-2/1998. (VIII. 25) számú határozatával Dr. Tornóczky József fogszakorvos részére "Berzencéért" kitüntető díjat adományozza

Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a több évtizedes, a település érdekében végzett állatorvosi tevékenységéért, valamint a Berzence Nagyközség közéletében való szerepvállalásának elismeréseként a 74-3/1998. (VIII. 25) számú határozatával Dr. Hegyi Flórián nyugalmazott fő állatorvos részére "Berzencéért" kitüntető díjat adományozza


Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a település gazdasági életében betöltött szerepéért valamint a Berzencéért Alapítvány kuratóriumának elnökeként kifejtett közéleti tevékenysége elismeréseként 74-4/1998. (VIII. 25) számú határozatával Varga György részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a település polgárainak három évtizedes, lelkiismeretes szolgálatáért és a nagyközség fejlődésében betöltött szerepének elismeréseként 74-5/1998. (VIII. 25) számú határozatával Csurgó és Vidéke Takarékszövetkezet Berzencei Kirendeltsége részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a nagyközség közösségi életében betöltött szerepéért valamint a település polgárainak karitatív összefogásában és a helyi értékek felkarolásában való szerepének elismeréseként a 74-6/1998. (VIII. 25) számú határozatával Berzencéért Alapítvány részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a berzencei Kavulák János Általános és Zeneiskola részére nyújtott sokrétű és áldozatkész támogatások elismeréseként a 74-7/1998. (VIII. 25) számú határozatával Huszics György részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi kulturális életben, a hagyományok ápolásában és megőrzésében kifejtett tevékenységének elismeréseként a 74-8/1998. (VIII. 25) számú határozatával Géczi Istvánné részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére


1999. évben

Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi sportélet szervezése, irányítása során kifejtett tevékenységéért, a község sporttörténete területén végzett gyűjtőmunkájának elismeréseként 70-1/1999./VIII. 31./ számú határozatával Polyák Károly "Berzencéért" Kitüntető Díjat adományozza.


Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a hagyományok ápolásában betöltött szerepéért, a nagyközség tánckultúrájának hazai és nemzetközi bemutatásáért, közösségformáló tevékenységének elismeréseként 70-2/1999./VIII.31/ számú határozatával Berzencei Hagyományőrző Néptáncegyüttes részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi kereskedelem fejlesztésében, a település arculatának szebbé tételében, a helyi munkahelyek teremtésében végzett tevékenységének elismeréseként 70-3/1999./VIII.31/ számú határozatával Maronics László részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére


2000. évben

Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete Iskolaigazgatóként végzett eredményes tevékenységének, a diáksport fejlesztésének, a sikeres versenyszereplés feltételei biztosításának elismeréseként 53-3/2000./VIII. 29./ számú határozatával Filó József "Berzencéért" Kitüntető Díjat adományozza.

Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete A nagyközség közéletében és a település fejlesztés területén végzett több évtizedes munkájának elismeréseként 53-4/2000./VIII. 29./ számú határozatával Kakrik János részére "Berzencéért" Kitüntető Díjat adományozza.


Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a hagyományőrzés területén - a helyi népviselet megőrzése érdekében - végzett munkájának, valamint a berzencei Borostyán Nyugdíjas Klub tevékenységében való aktív részvétele elismeréseként 53-5/2000./VIII.29/ számú határozatával Káplár Jánosné részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a nagyközségi önkormányzat településfejlesztési munkájának, intézményeinek és a társadalmi szervezetek támogatásáért, a helyi gazdasági életben betöltött szerepe elismeréseként 53-6/2000./VIII.29/ számú határozatával a 3Fa Kft részére "Berzencéért" oklevelet adományozza. 3Fa Kft részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a nagyközségi önkormányzat településfejlesztési munkájának, intézményeinek és a társadalmi szervezetek támogatásáért, a helyi gazdasági életben betöltött szerepe elismeréseként 53-7/2000./VIII.29/ számú határozatával Dráva Kavics és Beton Kft. részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére


2001. évben

Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a településen végzett több évtizedes háziorvosi tevékenységének elismeréseként 62-4/2001./VI.26/ számú határozatával Dr. Mayer András háziorvos részére "Berzencéért" Kitüntető Díjat adományozza.


Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a nagyközségi önkormányzat településfejlesztési munkájának, intézményeinek és a társadalmi szervezetek támogatásáért, a helyi gazdasági életben betöltött szerepe és a helyi munkahelyek teremtésében végzett tevékenységének elismeréseként 62-5/2001./VI.26/ számú határozatával Papp Gyula részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi kulturális és közéletben betöltött szerepének, a község kulturális értékeinek megjelenítésében a helyi közélet szervezésében végzett tevékenységének elismeréseként 62-6/2001./VI.26/ számú határozatával Cappella Kamarakórus részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére


2002. évben

Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi közéletben vállalt aktív tevékenységének, a kulturális és a vallási értékek megőrzésében vállalt szerepének elismeréseként 68-4/2002.(VIII.27.) számú határozatával Putics Vendelné részére "Berzencéért" Kitüntető Díjat adományozza.


Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi egészségügyi ellátás szervezése és fejlesztése terén végzett munkájának, aktív és eredményes közéleti tevékenységének elismeréseként 68-5/2002.(VIII.27.) számú határozatával Dr.Varga István háziorvos részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi kulturális és közéleti tevékenység magas szintű támogatásának elismeréseként 68-6/2002.(VIII.27.) számú határozatával Maronka Illés részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi egyházi és hitélet fenntartásában, az egyházi értékek megőrzésében vállalt szerepének elismeréseként 68-7/2002.(VIII.27.) számú határozatával Kovács Zoltán részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség Képviselő-testülete a helyi foglalkoztatásban és szociális ellátásban betöltött több évtizedes szerepének, az intézmény közéleti és kulturális tevékenységének elismeréseként 68-8/2002.(VIII.27.) számú határozatával Szeretet Szociális Otthon részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére


2006. évben

Berzencéért Oklevél: Berzencéért kitüntető díj: Berzence Nagyközség képviselő-testülete a berzencei gyermekek oktatása-nevelése terén végzett kiemelkedő munkájának, valamint a közéletben, a kulturális értékek megőrzésében végzett tevékenységének elismeréseként 40-3/2006.(VI.7.) számú határozatával Dr. Tornóczky Józsefné részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Ugrás a lap tetejére

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség képviselő-testülete a közéleti és kulturális tevékenységének elismeréseként 40-4/2006.(VI.7.) számú határozatával a Színjátszó Csoport részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

Berzencéért Oklevél: Berzence Nagyközség képviselő-testülete a tűzoltásban, a helyi értékek megmentésében, és a bajbajutottak megsegítésében, valamint a szakmai versenyeken elért kimagasló eredményeinek elismeréseként 40-5/2006.(VI.7.) számú határozatával az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére "Berzencéért" oklevelet adományozza.

X